ΚΑΤΣΙΩΛΗ ΕΛΕΝΗ

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΚΥΚΛΟΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΣΥΓΚΥΡΙΑΣ

Η βασική θέση που εισήγαγε ο Κοντράτιεφ με το έργο του είναι ότι η εξέλιξη του καπιταλιστικού συστήματος μπορεί να γίνει αντιληπτή ως μια διαδοχή "μεγάλων κύκλων" [...]
Γράφει ο Κοντράτιεφ:

7,42 €